Σε σύγχρονες αποθήκες  βιομηχανικού δαπέδου υψηλής αντοχής, εξοπλισμένες με ειδικές ραφιέρες (κυρίως back2back), υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης όλων των ειδών των εμπορευμάτων.

Όλες οι θέσεις είναι χαρακτηρισμένες για τη βέλτιστη κάλυψη των χώρων και τη λειτουργικότητα των αποθηκών.

Τα μέσα και ο εξοπλισμός  των αποθηκών είναι τελευταίας τεχνολογίας και φιλικά προς το περιβάλλον.

Μεγάλη βαρύτητα έχει δοθεί στην ασφάλεια των αποθηκών, που είναι εξοπλισμένες με συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.